Megxit…

Binnen enkele uren is er al een catchy, maar stigmatiserende naam bedacht voor het voorgenomen vertrek van het prinselijk paar uit het Engelse koningshuis.

Het zegt ook gelijk alles over de omstandigheden rondom Prince Harry en Meghan Markle: het vangen van de complexiteit van twee onder de microscoop liggende levens in één makkelijk verkoopbare en repeterende soundbite.

Minimaal twee keer per dag vind ik mezelf op de website van The Daily Mail in de UK. Ik geef het ruiterlijk toe: het is mijn guilty pleasure, mijn dagelijkse portie PULP, zoals mijn man het noemt. Virtueel ramptoerisme eigenlijk ook wel. My bad.

Daar waar onze eigen Telegraaf de voorpagina in chocoladeletters drukt, gooit de DM dagelijks de hele zak van Sinterklaas on the line. Standaard vol verontwaardiging, veroordeling en slachtofferschap. Alsof alle Engelsen dagelijks het grootst mogelijke onrecht wordt aangegaan. En dat is wat mij dan weer intrigeert: de manipulatie van beeldvorming en de publieke opinie. Naast het podium dat met hetzelfde gemak wordt gegeven aan continue azijnpissers, bet- en allesweters zoals Piers Morgan. Willens en wetens.

Na 2 jaar weet ik: Meghan had bij de DM nooit enige kans in haar leven. Het blad is een onverbeterlijke bully naar mensen die niet in hun onrealistische sprookjes- of rampplaatje passen en die zelf de regie nemen. Ze is in de afgelopen jaren echt systematisch als verdorven, manipulatief en egocentrisch weggezet. In tegenstelling tot saaie en brave Kate, waarvan iedere poep en scheet juist ongelofelijk opgehemeld wordt. Of tot The Queen herself, die als hoofd van The Firm toch eerder metten had kunnen én moeten maken met haar eigen zoon Andrew.

En nu keert het stel Engeland min of meer de rug toe. Het is klaar.

Ik zie twee volwassen mensen, die zich SAMEN hebben afgevraagd of hun mentale gezondheid (en die van hun kind) het offer is voor een beeldvormingsgevecht wat ze nooit gaan winnen. Die een vrije keus maken voor de inrichting van HUN leven, opvoeding en het verschil wat ze in de wereld willen maken. Die zich niet voegen naar het keurslijf en het protocol van een nog in de 19e eeuw levend en reactief koningshuis, maar hun eigentijdse waarden als individu boven het bedachte collectieve systeem plaatsen. Waar ze overigens niemand, maar dan ook niemand mee schaden.

Ik zeg: DAT is uit je (letterlijke) gouden kooi stappen. DAT is autonomie. Quelle Power!!

#stapuitjegoudenkooi #regieoverjeeigenleven #badass #applaus #autonomie #nopleasersplease www.stapuitjegoudenkooi.nl